Portfolio > Dolls

Doll #22
Doll #22
Chromogenic print
21x14.5"
2003